Moje konkrety

Konkrety dla Wrocławia i Metropolii Wrocławskiej

Aglomeracja bez korków
 • dokończenie obwodnic Wrocławia: śródmiejskiej i wschodniej;
 • rewitalizacja linii kolejowych + dobudowanie 4 toru pomiędzy Wrocław Grabiszyn a Wrocław Główny;
 • budowa nowych linii tramwajowych;
 • nowe stacje i przystanki kolejowe w ramach kolei metropolitalnej;
Współpraca dla dobra mieszkańców
 • jeden bilet na transport publiczny;
 • wspólny transport i komunikacja: kolej, tramwaje i autobusy, ścieżki rowerowe, chodniki;
Utworzenie Wrocławskiego Związku Metropolitalnego
 • pieniądze na rozwój Metropolii – ponad 200 mln zł rocznie.

Konkrety dla Polski

Rodzina
 • ​Na stałe wprowadzimy finansowanie in vitro z budżetu państwa​;
 • ​wypłacimy 1500 zł miesięcznie na opiekę nad dzieckiem – tzw. „babciowe”​;
 • ​natychmiast przystąpimy do realizacji polityki antyprzemocowej​;
 • ​wprowadzimy obligacje antyinflacyjne​;
 • prowadzimy ustawę o związkach partnerskich.
Przedsiębiorcy
 • ​przedsiębiorcy zapłacą podatek dochodowy dopiero po otrzymaniu środków z tytułu zapłaconej faktury (kasowy PIT)​;
 • ​zniesiemy zakaz handlu w niedziele​;​
 • wprowadzimy „Urlop dla przedsiębiorców”: jeden miesiąc wolny od składek na ubezpieczenia społeczne i świadczenie urlopowe w wysokości połowy płacy minimalnej​;
 • ​wrócimy do ryczałtowego systemu rozliczania składki zdrowotnej. Skończymy z absurdem składki zdrowotnej od sprzedaży środków trwałych​;
 • ​pomożemy mikro przedsiębiorcom obniżyć koszty działalności: zasiłek chorobowy od pierwszego dnia nieobecności pracownika będzie płacił ZUS.
 • ​ograniczymy czas kontroli mikro przedsiębiorców do 6 dni w skali roku. Urzędy Skarbowe nie będą w nieskończoność przedłużać kontroli.
 • obniżymy VAT dla sektora „beauty” do 8%.
Energetyka
 • ​przywrócimy korzystne zasady rozliczania produkowanej energii dla prosumentów – niższe rachunki za prąd dla inwestujących w fotowoltaikę​;
 • ​umożliwimy stworzenie 700 lokalnych wspólnot energetycznych generujących własny, tańszy prąd​;
 • ​złożymy projekt ustawy odblokowującej możliwość rozwoju energetyki wiatrowej na lądzie (zmniejszenie odległości do 500 m) z jasnymi i szybkimi regułami wydawania decyzji o budowie i przyłączeniu. Lokalne społeczności otrzymają 5% przychodów ze sprzedaży energii​;
 • ​„Zamrozimy” ceny gazu w 2024 r. dla gospodarstw domowych i odbiorców wrażliwych na poziomie cen z 2023 r.​;
 •  przedstawimy szczegółowy plan transformacji energetycznej, która umożliwi ograniczenie emisji CO2 o 75% do 2030 roku.
Zdrowie
 • ​wprowadzimy łatwy w obsłudze i czytelny system rezerwacji wizyt (sms-y, maile) na kształt funkcjonującego w systemie prywatnym.​ Ograniczymy liczbę nieodbytych wizyt, a tym samym skrócimy kolejki​;
 • ​wprowadzimy bon na profilaktykę i leczenie stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do wykorzystania w każdym gabinecie stomatologicznym​;
 • ​przywrócimy opiekę dentystyczną w szkołach podstawowych.
 • ​zniesiemy limity NFZ w lecznictwie szpitalnym​;
 • ​stworzymy Powiatowe Centra Zdrowia zapewniające powszechny i równy dostęp do diagnostyki, leczenia ambulatoryjnego i świadczeń specjalistycznych​;
 • ​dzięki odblokowanym środkom unijnym zwiększymy dostępność lekarzy geriatrów oraz opieki długoterminowej.