Zapytania

VIII Kadencja (obecna)

 1. Zapytanie ws. ekranów akustycznych Autostradowej Obwodnicy Wrocławia przy węźle Wrocław – Stadion
 2. Zapytanie ws. budowy nowej linii tramwajowej na Psie Pole
 3. Zapytanie w sprawie powstania centrum naukowo-badawczo-rozwojowego na terenie byłego lotniska wojskowego w Oleśnicy
 4. Zapytanie w sprawie wypłat premii dla Policji za schwytanie wrocławskiego “bombiarza”
 5. Zapytanie w sprawie odznaczenia złotym medalem za zasługi dla obronności kraju rzecznika Ministerstwa Obrony Narodowej Bartłomieja Misiewicza
 6. Zapytanie w sprawie podstawy prawnej dla powstających Wojsk Obrony Terytorialnej
 7. Zapytanie w sprawie nominacji Bartłomieja Misiewicza na członka rady nadzorczej Polskiej Grupy Zbrojeniowej
 8. Zapytanie w sprawie przeniesienia do rezerw kadrowych szefa GROM oraz inspektora wojsk specjalnych
 9. Zapytanie w sprawie dostępu do wielofunkcyjnych obiektów sportowych
 10. Zapytanie w sprawie odwiezienia przez radiowóz policyjny posłanki Krystyny Pawłowicz
 11. Zapytanie w sprawie utworzenia nowych posterunków Policji
 12. Zapytanie w sprawie zamontowania fotoradaru w Międzyborzu

VII Kadencja

 1. Zapytanie w sprawie prywatyzacji przedsiębiorstwa Dozamel sp. z o.o.
 2. Zapytanie w sprawie projektu likwidacji Sądu Rejonowego w Strzelinie
 3. Zapytanie w sprawie niehumanitarnego traktowania koni podczas dorocznego targu w Skaryszewie
 4. Zapytanie w sprawie projektu likwidacji Sądu Rejonowego w Wołowie 
 5. Zapytanie w sprawie planowanej sprzedaży budynku będącego siedzibą Ogniska Polskiego w Londynie – wieloletniego centrum kulturalnego brytyjskiej Polonii
 6. Zapytanie w sprawie kontrowersyjnych treści dotyczących Lwowa zamieszczonych na stronie organizacji UEFA
 7. Zapytanie w sprawie remontu Zamku Książąt Oleśnickich będącego siedzibą Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Oleśnicy
 8. Zapytanien w sprawie planowanej likwidacji Muzeum Kraszewskiego w Dreźnie
 9. Zapytanie w sprawie starań ukraińskich alpinistów o nazwanie góry znajdującej się na granicy rosyjsko-gruzińskiej imieniem lidera Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów Stepana Bandery
 10. Zapytanie w sprawie wzmocnienia ochrony akustycznej mieszkańców wsi Kryniczno i Malin w związku z planowaną inwestycją budowy drogi ekspresowej S5 Wrocław – Poznań
 11. Zapytanie w sprawie problemów wokół inwestycji budowy Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu
 12. Zapytanie w sprawie poszerzenia katalogu środków chemicznych dopuszczonych do stosowania na drogach publicznych oraz ulicach i placach w celu ich utrzymania w zimie
 13. Zapytanie w sprawie przebiegu ogólnopolskiego procesu rewitalizacji
 14. Zapytanie w sprawie uzyskania przez polskie kombinaty koncesji poszukiwawczo-wydobywczej na terenie Niemiec
 15. Zapytanie w sprawie infrastruktury komputerowo-sieciowej w szkołach
 16. Zapytanie w sprawie systemu produkcji blankietów prawa jazdy
 17. Zapytanie w sprawie nowelizacji “Programu budowy dróg krajowych na lata 2011-2015” na terenie Dolnego Śląska

VI Kadencja (2007-2011)

 1. Zapytanie w sprawie Zespołu Szkół Leśnych w Miliczu
 2. Zapytanie w sprawie konkursu na nazwy dla polskich satelitów
 3. Zapytanie w sprawie równego traktowania faktur elektronicznych i papierowych
 4. Zapytanie w sprawie wielkości nakładów na infrastrukturę kolejową
 5. Zapytanie w sprawie wdrażania dyrektywy powodziowej
 6. Zapytanie w sprawie postępującej degradacji infrastruktury kolejowej
 7. Zapytanie w sprawie zwolnienia z podatku VAT darowizny materiałów budowlanych na rzecz powodzian
 8. Zapytanie w sprawie rozliczenia diet stażystów w programach Fiscalis i Customs
 9. Zapytanie w sprawie odmowy dokonania darowizny terenów byłego lotniska wojskowego położonych w obrębach Cieśle, Poniatowice i Spalice na rzecz pow. oleśnickiego
 10. Zapytanie w sprawie gospodarki leśnej na terenach górskich
 11. Zapytanie w sprawie zakazu budowy na zagospodarowanych terenach zalewowych
 12. Zapytanie w sprawie projektu specustawy dotyczącej inwestycji przeciwpowodziowych
 13. Zapytanie w sprawie zakazu budowy na terenach zalewowych
 14. Zapytanie w sprawie bilansu działań w ramach programu przeciwpowodziowego Polski, Czech i Niemiec z 1997 r.
 15. Zapytanie w sprawie kosztów sądowych spraw o zaległe wynagrodzenie
 16. Zapytanie w sprawie okresowych ćwiczeń dotyczących działania antykryzysowego przez samorządy
 17. Zapytanie w sprawie europejskiej umowy o głównych śródlądowych drogach wodnych o międzynarodowym znaczeniu
 18. Zapytanie w sprawie autostradowej obwodnicy Wrocławia
 19. Zapytanie w sprawie Krajowego Planu Zabezpieczenia Przeciwpowodziowego
 20. Zapytanie w sprawie udostępniania mieszkańcom i organizacjom pozarządowym planów antykryzysowych przez samorządy
 21. Zapytanie w sprawie niejasnych przepisów dotyczących świadczenia usług przez sędziów sportowych
 22. Zapytanie w sprawie budowy zintegrowanego przystanku tramwajowego i kolejowego Wrocław-Stadion
 23. Zapytanie w sprawie pomocy naukowych zakupionych dla szkół specjalnych
 24. Zapytanie w sprawie uchwały Rady Miasta Wrocław o biletach ulgowych studenckich
 25. Zapytanie w sprawie modernizacji drogi krajowej nr 8 na odcinku przebiegającym przez teren gminy Kobierzyce
 26. Zapytanie w sprawie obowiązku wyposażenia budynków wielorodzinnych w instalację telekomunikacyjną
 27. Zapytanie w sprawie ułatwień w zakładaniu stowarzyszeń
 28. Zapytanie w sprawie propozycji likwidacji numeru NIP
 29. Zapytanie w sprawie Wrocławskiej Kolei Aglomeracyjnej
 30. Zapytanie w sprawie obowiązku zamontowania dźwigów osobowych w budynkach mieszkalnych
 31. Zapytanie w sprawie Dworca Świebodzkiego we Wrocławiu
 32. Zapytanie w sprawie ulgi studenckiej na przejazdy PKP na podstawie legitymacji ISIC
 33. Zapytanie w sprawie rządowego programu wsparcia rynku mieszkaniowego
 34. Zapytanie w sprawie propozycji przypisania tablic rejestracyjnych do właściciela
 35. Zapytanie w sprawie awansu nauczycielskiego
 36. Zapytanie w sprawie modernizacji drogi krajowej nr 8
 37. Zapytanie w sprawie rządowego projektu ustawy z dnia 22 kwietnia 2008 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, który został przekazany do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka
 38. Zapytanie w sprawie realizacji projektu “Rewitalizacja zabytkowego historycznego kompleksu dworca Wrocław Główny”
 39. Zapytanie w sprawie wynagrodzenia oraz wyposażenia policjantów
 40. Zapytanie w sprawie powstawania nowych domów studenckich we Wrocławiu
 41.  Zapytanie w sprawie wątpliwości interpretacyjnych związanych z nowelizacją przepisów dotyczących dróg publicznych
 42.  Zapytanie w sprawie możliwości realizacji inwestycji na drogach publicznych trybem zwykłym
 43. Zapytanie w sprawie interpretacji pojęcia zamierzenia inwestycyjne w przepisach dotyczących zasad przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
 44. Zapytanie w sprawie wymiany praw jazdy wydanych po dniu 1 stycznia 2002 r. osobom z wadą wzroku