Praca poselska

VIII kadencja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Dwa lata temu, zaufaliście mi Państwo oddając na mnie ponownie swój głos w wyborach parlamentarnych. Od tego czasu pracuję w Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, w trakcie kadencji pracowałem również w ramach Komisji Obrony Narodowej. Pracuję również w 20 zespołach parlamentarnych. Wiele dobrego udało się przez ten czas zrobić.

Powstał program „Zielone Światło dla Wrocławia”, który jest kompleksowym projektem, zawierającym rozwiązania mające ograniczyć problem korków we Wrocławiu. Program został opracowany wspólnie z ekspertami, został również skonsultowany z mieszkańcami Wrocławia i aglomeracji wrocławskiej. Obejmuje szereg działań m.in budowę nowych linii tramwajowych, rozwój systemu Park&Ride, bezpłatną komunikację miejską w centrum Wrocławia oraz przebudowę tzw. wąskich gardeł Wrocławia. Wszystkie założenia programu znajdują się na stronie www.wroclawbezkorkow.pl.

Stworzyłem projekt ustawy o powołaniu Wrocławskiego Związku Metropolitalnego, który zrzeszałby Miasto Wrocław oraz 8 ościennych powiatów i wchodzące w ich skład 44 gminy. Liczba mieszkańców zamieszkujących ten obszar to wg danych z 2016 r. ponad 1 mln 130 tysięcy osób. Wrocławski Związek dysponowałby określonym budżetem, na poziomie ok. 200 mln zł rocznie. Środki te, m.in. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na poziomie 5%, zamiast trafiać do budżetu państwa, zasilałyby budżet Wrocławskiego Związku Metropolitalnego. Następnie, byłyby przeznaczone na realizację szeregu zadań, m.in. wspólnych rozwiązań w ramach transportu publicznego i walki z problemem korków, kształtowania ładu przestrzennego czy promocji i rozwoju obszaru związku. Projekt ustawy został przygotowany wspólnie z ekspertami oraz skonsultowany zarówno z mieszkańcami aglomeracji wrocławskiej jak również władzami samorządowymi z tego obszaru.

Sukcesem zakończyła się również inicjatywa zniesienia opłaty targowej we Wrocławiu, poprzedzona zbiórką podpisów, które zostały przedłożone Radzie Miejskiej Wrocławia, a ta poparła tę inicjatywę i swoją uchwałą zniosła opłatę targową z dniem 1 stycznia 2017 r.

W czasie sprawowania swoich obowiązków parlamentarnych miałem okazję pełnić w ubiegłym roku misję obserwacyjną Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w czasie wyborów parlamentarnych w Gruzji. Gruzja od zawsze była mi bliska, w czasie obecnej kadencji Sejmu jestem wiceprzewodniczącym Polsko-Gruzińskiej Grupy Parlamentarnej. Ten piękny i pełen przyjaźnie nastawionych ludzi kraj, z którego możemy czerpać pewne wzorce, wraz z grupą parlamentarzystów odwiedziłem również we wrześniu tego roku. W czasie pobytu w Tbilisi miałem okazję zwiedzić i poznać mechanizmy działania Domu Sprawiedliwości, gdzie wspólnie funkcjonuje wiele gruzińskich instytucji i urzędów. Warto zastanowić się nad wprowadzeniem podobnego rozwiązania również w Polsce.

Od początku VIII Kadencji Sejmu jestem również wiceprzewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds. Kresów, Kresowian i Dziedzictwa Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej. Od kiedy sięgam pamięcią bardziej interesowały mnie sprawy związane ze Wschodem Europy, niż z Zachodem. Jako Polacy nie możemy zapominać o naszym dziedzictwie, na które niewątpliwie składały się Kresy i na które nadal składają się Kresowianie.

Obecnie jestem członkiem wielu zespołów parlamentarnych, m.in. Dolnośląskiego Zespołu Parlamentarnego, Parlamentarnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Parlamentarnego Zespołu ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz Parlamentarnego Zespołu na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce „Antysmogowy”.

Dziękuję za ten pełen wyzwań czas. Przed nami wybory samorządowe i parlamentarne. Jestem przekonany, że wspólnie, z Waszym wsparciem, osiągniemy bardzo dobry wynik. Polacy zasługują bowiem na więcej!

Poniżej znajdują się odnośniki do wszystkich złożonych przeze mnie interpelacji, zapytań oraz pytań w sprawach bieżących, które zadałem podczas trwającej kadencji.

Dołożę wszelkich starań, aby druga połowa kadencji przyniosła jeszcze więcej pozytywnych zmian i osiągnięć, które podniosą jakość życia zarówno mieszkanek i mieszkańców Dolnego Śląska, jak również wszystkich Polek i Polaków.

Interpelacje – 92:
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=POSELIZL&NrKadencji=8&Nrl=137&Typ=INT&Czyb=T

Zapytania – 16:
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=POSELIZL&NrKadencji=8&Nrl=137&Typ=ZAP&Czyb=T

Pytania w sprawach bieżących – 3:
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=POSELIZL&NrKadencji=8&Nrl=137&Typ=PYT&Czyb=T

VII kadencja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

 

Interwencje

Interpelacje

Zapytania