Michał Jaros walczy o Zielony Klin Południa Wrocławia

Wrocław wciąż zmaga się z problemem jakim jest smog. Aby móc mu skutecznie przeciwdziałać należy stworzyć miejsca, które zostałyby zadrzewione, czy też zagospodarowane przez zasianie łąki. Takim miejscem może być Zielony Klin Południa Wrocławia. Jest to obszar prawie 40 parceli na styku Wojszyc i Jagodna, należący do Skarbu Państwa. Mieszkańcy wielokrotnie kierowali petycje do Prezydenta Wrocławia o przejęcie przez miasto gruntów państwowych, zanim zrobią to deweloperzy, a na ich terenie powstaną kolejne osiedla mieszkaniowe. Niestety ich działania nie spotkały się z aprobatą ze strony władz Miasta. – skomentował spotkanie z mieszkańcami Wrocławia poseł Michał Jaros.

Gmina Wrocław ma prawo do nieodpłatnego przejęcia gruntu na własność. Aby tak się stało musi on być przeznaczony na inwestycje związane choćby kulturą fizyczną, czyli miejscem do aktywnego spędzenia wolnego czasu. Inwestycja związana ze wspominanym celem byłaby zgodna również z miejscowym planem zagospodarowania, który zakłada przeznaczenie terenu do realizowania celów rekreacyjnych. Niestety wrocławski urząd wciąż nie przystąpił do tej procedury. Wrocławianie i wrocławianki postulują stworzenie na terenie Wrocławskiego Klina zieleni parkowej, ogrodów tematycznych oraz łąki rekreacyjnej. Proponowane rozwiązanie spełniałoby wymogi ustawy oraz byłoby zgodne miejscowym planem zagospodarowania.

Skierowałem w tej sprawie interwencje do Prezydenta Wrocławia oraz zapytanie poselskie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako organu nadzorującego Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który jest właścicielem gruntów. Klin Wojszycko – Tarnogajski od dawna pełni funkcję korytarza napowietrzającego dla całego miasta. Należy dołożyć wszelkich starań aby miejsce to stało się zielonymi płucami naszego miasta. – podsumował Michał Jaros, kandydat na Prezydenta Wrocławia.