Sprawa przejazdu kolejowego na ul. Awicenny u Ministra Infrastruktury

Kilka tygodni temu poseł Michał Jaros skierował do Prezydenta Wrocławia opisywaną już interwencję poselską w sprawie budowy chodnika oraz stworzenia przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów na odcinku pomiędzy przejazdami kolejowymi na wysokości Dworca Kolejowego Wrocław Zachodni.

W odpowiedzi na pytanie dotyczące planów zbudowania chodnika na odcinku od przystanku autobusowego „Awicenny” w kierunku nowobudowanego osiedla mieszkaniowego na Muchoborze Wielkim, Wiceprezydent Wrocławia Magdalena Piasecka stwierdza, że Miasto zobowiązało prywatnego inwestora, który wystąpił z wnioskiem o uzgodnienie obsługi komunikacyjnej, do wykonania opisywanego chodnika. Władze zapewniają też, że konsekwentnie wykorzystują obowiązek prawny inwestorów zapewnienia obsługi komunikacyjnej dla swoich inwestycji. Oznacza to, że piesze i rowerowe drogi komunikacyjne są realizowane wzdłuż ul. Awicenny wraz z uzupełnianiem jej zabudowy. Wskazuje się również, że na terenach już istniejących braki także są uzupełniane. W planach inwestycyjnych przewiduje się m.in. wykonanie drogi dla rowerów wraz z korektą ciągów pieszych na odcinku ul. Awicenny pomiędzy ul. Pińską i Trawową, a także brakującego odcinka chodnika na ul. Trawowej, na dojściu do skrzyżowania z ul. Awicenny. W opisywanym uzgodnieniu Miasto zawarło też wymóg wykonania chodnika i drogi dla rowerów wzdłuż ul. Awicenny do terenu kolejowego, zarówno od strony Osiedla Muchobór Wielki, jak i Osiedla Oporów (od istniejącej zatoki autobusowej przystanku „Awicenny”) po wschodniej stronie jezdni.

W uzyskanej od Wiceprezydent Wrocławia Magdaleny Piaseckiej odpowiedzi w sprawie komunikacji pieszej w rejonie stacji kolejowej Wrocław Zachodni została zawarta informacja, że Miasto wystąpiło do zarządcy kolejowego, którym jest spółka PKP Polskie Linie Kolejowe, jako do właściciela terenu i podmiotu zobowiązanego do ewentualnych inwestycji z informacją o istniejących trudnościach i deklaracją gotowości do współpracy. Co więcej, Miasto podziela zawartą w interwencji posła Michała Jarosa opinię, że zasadna jest budowa przejścia dla pieszych przed przejazdem kolejowym od strony Osiedla Muchobór Wielki.

Parlamentarzysta postanowił kierować jeszcze jedno pismo w sprawie. Tym razem jest to zapytanie poselskie do Ministra Infrastruktury jako do podmiotu nadzorującego spółkę PKP Polskiej Linie Kolejowe. Pytania, które zadał kandydat na Prezydenta Wrocławia dotyczą planowanych inwestycji przy przejeździe kolejowym, który zlokalizowany jest przy ul. Awicenny we Wrocławiu jak również terminu och ewentualnego wykonania.

Uważam, że Władze Wrocławia powinny współpracować ze spółką PKP Polskie Linie Kolejowe w celu dostosowania zlokalizowanych we Wrocławiu przejazdów do potrzeb ich użytkowników. Zapewni to przede wszystkim bezpieczeństwo wrocławian i wrocławianek, które jest dla mnie nadrzędną wartością. – podsumował Michał Jaros, kandydat na Prezydenta Wrocławia.