Sprawa Oddziału Pogotowia Ratunkowego przy ul. Traugutta u Premiera

Aktualnie Oddział Pogotowia Ratunkowego przy ul. Traugutta czynny jest jedynie do godz. 18.00, mimo że wcześniej świadczył całodobową opiekę zdrowotną. Wielu pacjentów dowiedziało się o zaistniałej sytuacji dopiero po przybyciu na miejsce, co skutkowało dezorientacją i zmusiło potrzebujących do kilkugodzinnego poszukiwania pomocy w innych punktach miasta.

– Jestem zaskoczony likwidacją oddziału przy Traugutta. Od dziesięcioleci było to miejsce, w którym wrocławianie mogli korzystać z opieki zdrowotnej. Sam nawet byłem kiedyś zmuszony skorzystać z pomocy tej placówki – stwierdził poseł Michał Jaros, który w tej sprawie wystąpił z interpelacją do Premiera Mateusza Morawieckiego. – Pan Premier, jako długoletni mieszkaniec Wrocławia, z pewnością kojarzy wspomniane miejsce i jest świadomy jego znaczenia dla mieszkańców i mieszkanek aglomeracji wrocławskiej.

Aktualnie pacjenci przewożeni są karetką do placówki przy ul. Dobrzyńskiej. Dlatego też oprócz interpelacji poseł wystosował interwencję do Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Cezarego Przybylskiego z zapytaniem o to, który podmiot finansuje przejazd karetek pomiędzy oddziałami.  

Kolejną kwestią również poruszoną w interwencji są nakłady na termomodernizację budynku przy ul. Traugutta, które przy sprzedaży nieruchomości przyczynią się do zysku nie inwestora, a innego podmiotu, co już dziś budzi kontrowersje.