Miejsca w żłobkach dla dzieci oraz wsparcie aktywnych rodziców, którzy pracują i płacą podatki we Wrocławiu

Brak miejsc w żłobkach to problem, który wymaga długofalowych rozwiązań

W ramach mojego programu poprawy jakości pracy w naszym mieście, przedstawiałem już kilka miesięcy temu projekt “Praca Przyjazna Rodzinie”. Odnosi się on do prowadzenia takiej polityki, aby mieszkańcy Wrocławia mieli dogodne warunki do tego, by móc pogodzić życie rodzinne z rozwojem zawodowym. Jedną z kluczowych kwestii jest wsparcie dla rodzin, które chcą posłać dziecko do żłobka, ale nie udało im się dostać do żłobka publicznego – powiedział poseł Jaros.

Zmiana sposobu wspierania rodzin z pośredniego na bezpośredni

Przedstawiony projekt będzie obejmował więcej dzieci niż obecnie. Zmiana sposobu wsparcia rodzin z pośredniego na bezpośredni, poprzez wsparcie pracujących lub poszukujących zatrudnienia rodziców lub rodzica, którego dziecko nie dostało się do żłobka publicznego. Rodzice muszą również rozliczać podatki we Wrocławiu. – Wynika to faktu, iż niemal 50% dochodów z tytułu podatku PIT trafia z powrotem do miejskiej kasy. Te wpływy mają pozwolić na pokrycie kosztów programu – zaznaczył kandydat na Prezydenta Wrocławia.

Wspieranie aktywnych rodziców

Wsparcie miasta wypłacane będzie w całości rodzicom po złożeniu odpowiedniego wniosku. Wsparcie uzależnione będzie również od wysokości dochodów przypadających na członka rodziny. W związku z tym wskaźnikiem wyznaczana będzie wysokość dotacji na dziecko, w kwocie od 400 zł do 800 zł. Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na dowolny cel np. żłobek prywatny lub opiekunkę do dzieci – W ramach programu przewidujemy wsparcie dla organizacji pozarządowej, która miałaby zająć się „kojarzeniem” osób z sąsiedztwa i osiedla, które poszukują opiekunki lub opiekuna dla swoich dzieci, które nie chcą lub nie mogą oddać dziecka do żłobka i wolą wychowanie w domu. To też forma wsparcia osób, które decydując się na powiększenie rodziny, nie chcą rezygnować z pracy – zakończył poseł Jaros.