List Otwarty do Pracowników Urzędu Miejskiego Wrocławia i podległych instytucji

Szanowni Państwo,

zwracam się bezpośrednio do Państwa, pracowników Urzędu Miejskiego Wrocławia, a także wszystkich podległych mu instytucji i spółek.

Zapowiedziane ostatnio podwyżki dla pracowników Urzędu Miejskiego automatycznie wpisują się w rozpoczętą kampanię wyborczą i dyskusję o tym, jak zmiany w mieście dotyczyć będą także Państwa.

Jesienią tego roku Wrocław czeka zmiana, która dla Państwa będzie miała wymiar szczególny. Dotyczyć będzie ona nie tylko zmiany władz miasta, ale także bezpośredniego pracodawcy.

Jeśli chcemy, by Wrocław się rozwijał, musimy wybrać zmianę, korektę działań, nowe spojrzenie na problemy miasta i próbę ich rozwiązania. Zmiana czasem kojarzy się z niepewnością i lękiem, zupełnie niepotrzebnie. Chciałbym podkreślić, że bardzo doceniam Państwa pracę, która każdego dnia przyczynia się do rozwoju naszego miasta.

Dla mnie osobiście niezwykle ważne jest umożliwienie rozwoju zarówno zawodowego, jak i finansowego pracowników Urzędu. Musi on dotyczyć wszystkich na tych samych zasadach i być dokonywane wyłącznie na podstawie wykonywanej pracy, a nie poglądów politycznych czy osobistych sympatii.

Zasługują Państwo, by doceniać Państwa zaangażowanie i wysiłek, podejmowany w codziennym wykonywaniu swoich obowiązków, w sposób sprawiedliwy i ciągły, a nie tylko w okresie kampanii wyborczej.

Zapewniam Państwa, że mam pomysł na zmianę, której pozytywne efekty mogą odczuć także pracownicy urzędów i instytucji, podległych Prezydentowi Miasta. To także zmiany dla Państwa jako mieszkańców Wrocławia, którzy tak jak wszyscy tracą czas w korkach, nie zawsze czują się bezpieczni na ulicy i chcą, by Wrocław był stolicą lepszej pracy.

Z wyrazami szacunku,

Michał Jaros