Jaros o prawach kobiet w samorządzie. Lempart: W tych wyborach to zaangażowane politycznie kobiety mogą przeważyć o zwycięstwie

Listę dwunastu zobowiązań, które poprawią sytuację kobiet we Wrocławiu podpisał w niedzielę Michał Jaros, poseł Nowoczesnej. – Mamy rok 2018, dlatego dość już debatowania o równouprawnieniu, czas podjąć realne działania. Dlatego prezentuję listę zobowiązań, których przestrzegać będę, jeśli wrocławianie i wrocławianki powierzą mi funkcję Prezydenta – argumentuje Jaros na jednym z popularnych portali społecznościowych.

Jaros zobowiązuje się m.in. do dofinansowanie zabiegów In Vitro z budżetu miasta, całodobowych dyżurów ginekologów, a także szeregu działań antyprzemocowych, antydyskryminacyjnych i wspierających aktywność społeczną i zawodową kobiet.

– Propozycje to samorządowa odpowiedź na listę postulatów Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. Uważam, że energia zgromadzona po raz pierwszy w październiku 2016 roku powinna odcisnąć piętno na powyborczym Wrocławiu, nie tylko w postaci postulatów, ale również realnie większego udziału kobiet w życiu samorządu – argumentuje Jaros.

Propozycje komentuje Marta Lempart, liderka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet: – Bardzo się cieszę, że to akurat we Wrocławiu jeden z kandydatów na prezydenta postanowił odnieść się wprost do postulatów Strajku Kobiet i zaproponować konkretne rozwiązania. Teraz czekam na następne osoby kandydujące, w całej Polsce. W tych wyborach to zaangażowane politycznie kobiety mogą przeważyć o  zwycięstwie lub porażce w wyborach poszczególnych opcji i kandydatów/kandydatek!

Zdaniem działaczy Nowoczesnej miasto powinno szczególnie wspierać aktywność zawodową kobiet. – Zadbamy, by w jednostkach samorządowych kobiety i mężczyźni o takich samych kompetencjach i doświadczeniu otrzymywali takie same wynagrodzenie i szanse w konkursach na publiczne stanowiska– mówi Jola Niezgodzka z Nowoczesnej, przewodnicząca Zarządu Osiedla Stare Miasto i działaczka Strajku Kobiet. – W urzędzie powinien zostać powołany również pełnomocnik lub pełnomocniczka ds. równego traktowania, odpowiedzialny za kierowanie polityką równościową i antydyskryminacyjną we Wrocławiu – dodała Niezgodzka.

– Potrzebujemy również wspierania powrotu rodziców na rynek pracy po urodzeniu dzieci – zwraca uwagę Jaros. – Pod tym względem najważniejszym narzędziem jest system żłobków, który wymaga głębokiej reformy, jeżeli ma odpowiadać na zmieniające się warunki na naszym rynku pracy – dodał parlamentarzysta.

Zobacz listę postulatów Jarosa:

Sprawy kobiet

 1. Dofinansowanie procedury InVitro z budżetu miasta;
 2. Edukacja seksualna w szkołach, prowadzona w sposób rzetelny i wolny od wszelkiej ideologii;
 3. Zapewnienie całodobowego dostępu do dyżurujących ginekologów i środków antykoncepcyjnych.

Równość szans

 1. Ukierunkowanie jednostek podległych prezydentowi na wprowadzenie zrównoważonego systemu wynagrodzenia;
 2. Wspieranie powrotu rodziców na rynek pracy po okresie urlopów rodzicielskich poprzez reformę systemu żłobków.

Wsparcie ofiar przemocy

 1. Stałe wsparcie dla instytucji pomocowych, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczonych organizacji pozarządowych;
 2. Jasna i precyzyjna procedura kierowania kobiet potrzebujących do domu samotnej matki, zwłaszcza w sytuacjach wymagających pilnej interwencji;
 3. Zwiększenie liczby dostępnych lokali socjalnych, poprzez budownictwo socjalne i adaptację pustostanów;
 4. Wdrażanie konwencji antyprzemocowej przy aktywnym udziale samorządu;
 5. Edukacja antyprzemocowa w ścisłej współpracy z organami ścigania i innymi służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo.

Polska dla wszystkich

 1. Powołania pełnomocnika lub pełnomocniczki ds. równego traktowania, odpowiedzialnego za kierowanie polityką równościową i antydyskryminacyjną we Wrocławiu;
 2. Promowanie postaw obywatelskich w edukacji – dalsze zaangażowanie uczennic i uczniów wrocławskich szkół w procesy demokracji lokalnych społeczności, takich jak rady osiedla, grupy dialogu społecznego oraz organizacje pozarządowe.