Jaros: Mam pomysł na zmianę we Wrocławiu

        Michał Jaros: Mam pomysł na zmianę. Na Wrocław bez korków, na Wrocław gdzie mieszańcy czują się bezpiecznie oraz Wrocław z dobrą pracą, którą można łączyć z życiem prywatnym i rodzinnym.

Dziś we Wrocławiu odbył się kongres programowy Michała Jarosa, podczas którego nastąpiło podsumowanie dotychczasowych rozwiązań, prezentowanych i konsultowanych z ekspertami oraz samymi mieszkańcami Wrocławia na przestrzeni ostatnich miesięcy.

             – W tych wyborach nie chodzi wcale o Michała Jarosa. W tych wyborach chodzi o realną zmianę we Wrocławiu, realne korzyści dla mieszkańców i pomysł jak te zmiany we Wrocławiu wprowadzić –  powiedział parlamentarzysta. Zwrócił również uwagę na konieczność prowadzenia wyłącznie merytorycznej kampanii.– W tych wyborach będę mówił wyłącznie o moim pomyśle na zmiany we Wrocławiu, bo tylko te pomysły mogą zmienić codziennie życie wrocławian. – powiedział Jaros.

W trakcie kongresu swoje wypowiedzi i spostrzeżenia przekazywali również sami mieszkańcy. W swoich wystąpieniach odnosili się oni do problemów związanych z korkami i komunikacją publiczną, niskim poziomem bezpieczeństwa oraz koniecznością dalszego rozwoju warunków pracy we Wrocławiu oraz wspieraniu balansu między życiem zawodowym, a prywatnym i rodzinnym.

Poseł Jaros w swoim wystąpieniu mówił o konieczności znalezienia trafnych rozwiązań, które poprawią sytuację w mieście w tych najważniejszych obszarach. – Stąd propozycje zawarte w programie Zielone Światło Dla Wrocławia, m.in. budowa nowych linii tramwajowych, rozwój systemu Park&Ride oraz transportu aglomeracyjnego. Ważnym filarem mojej pracy programowej jest również Plan: Bezpieczny Wrocław, czyli kompleksowa propozycja, która umożliwia poprawę bezpieczeństwa na naszych ulicach i osiedlach. – Parlamentarzysta zwrócił też uwagę na potrzebę dalszego wspierania pracowników i pracodawców we Wrocławiu – Chcę, by Wrocławianie mieli dobrze płatną, nowoczesną pracę, którą mogą godzić z życiem rodzinnym i osobistym – powiedział.  – Zamierzam być tym kandydatem, który podniesie poprzeczkę debaty w tej kampanii. Tym, który przekona wrocławian, że liczy się pomysł na zmianę.- zakończył poseł Jaros.