Seniorzy we Wrocławiu mają prawo być bezpieczni

Seniorzy we Wrocławiu mają prawo być bezpieczni

  – Naszym obowiązkiem jest zapewnienie szczególnego bezpieczeństwa najstarszym mieszkańcom i mieszkankom Wrocławia, dlatego w Planie: Bezpieczny Wrocław znajdują się rozwiązania ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa naszych seniorów. – powiedział poseł Michał Jaros podczas konferencji prasowej, dotyczącej rozwiązań, które poseł Jaros proponuje w swoim Planie: Bezpieczny Wrocław. – W całej Polsce rośnie i będzie dalej rosła ilość osób w wieku senioralnym. W osiedlach w centrum seniorzy stanowią niemal 1/3 wszystkich mieszkańców – dodał.

Zgodnie z Wrocławską Diagnozą Społeczną, we Wrocławiu na przestrzeni lat nastąpił spadek poczucia bezpieczeństwa. – Mieszańcy czują się bezpiecznie w swoich domach, ale znaczenie gorzej jest w sytuacji, gdy wychodzą i poruszają się po swoim osiedlu, korzystają z komunikacji lub są na dworcach i przystankach.    

Poseł opowiedział również o spotkaniach informacyjnych, które prowadzi w związku z planem poprawy bezpieczeństwa.

  – Odbyłem już szereg spotkań z mieszkańcami, przede mną również kolejne. Uczestnicy zgłaszają różne sprawy, niektórymi zajmują się nasi radni osiedlowi, inne wymagają interwencji radnych miejskich, czasem – jak w przypadku bezpieczeństwa pieszych – niezbędna okazuje się zmiana prawa. – powiedział parlamentarzysta.

Poseł Jaros przedstawił też rozwiązania, które mają podnieść poziom bezpieczeństwa seniorów.

  – W ramach Planu: Bezpieczny Wrocław proponuję program Bezpieczny Senior. Składa się on z konkretnych propozycji i rozwiązań, które realnie pomogą ratować życie i zdrowie seniorów oraz ułatwią reagowanie w nagłych, niebezpiecznych sytuacjach.

W ramach wspomnianego programu, poseł proponuje “Program Senior S.O.S.”, czyli m.in. wyposażenie seniorek i seniorów w czujniki dymu i czadu czy też zaopatrzenie ich w koperty życia, zawierające historię ich chorób lub też zażywane leki. Kolejna propozycja, “Niebieskie Strefy” to zapewnienie najstarszym mieszkankom i mieszkańcom bezpiecznej oraz przyjaznej przestrzeni, w której poruszają się na co dzień tj. monitoring, ułatwienia architektoniczne czy też defibrylatory, umieszczone w urzędach, Klubach Seniora czy też kościołach.  W pomoc seniorom wpisuje się też tzw. “Punkt 65+” czyli Punkty konsultacyjne, w którym seniorzy mogliby skorzystać z bezpłatnych porad i pomocy, m.in.: prawnika, psychologa, terapeuty uzależnień, strażnika miejskiego prowadzone przy współpracy z radami osiedli. Punkt 65+ specjalną uwagę zwracać będzie na zagrożenia typu wyłudzeń “na wnuczka” oraz oszustw skierowanych do osób najstarszych.