Poseł Jaros składa zapytanie o przebudowę ul. Jutrzenki

W ostatnim czasie zwrócił się do mnie, w imieniu społeczności Osiedli Klecina i Oporów, mieszkaniec zainteresowany sprawą przebudowy ul. Jutrzenki we Wrocławiu. Plan inwestycji zaproponowany przez miasto nie jest zgodny z propozycją mieszkańców. Aby wyjaśnić powody tego sporu, wystąpiłem do Departamentu Infrastruktury i Gospodarki z pytaniami dot. przebudowy ul. Jutrzenki – powiedział poseł Michał Jaros.

Ulica Jutrzenki łączy dwa osiedla – Klecinę i Oporów. Mieszkańcy od dawna domagają się jej przebudowy, zakładającej m.in. powstanie chodników, oświetlenia oraz progów zwalniających. Jednak, jak przedstawiają urzędnicy miejscy, w obecnym budżecie nie ma funduszy na taką inwestycję. Postanowiono jedynie o zmianie nawierzchni drogi i przedzieleniu jej słupkami.

Mieszkańcy obawiają się, że zaproponowane rozwiązanie zmusi kierowców do objazdu ulicy, co spowoduje zwiększenie natężenia ruchu na pozostałych osiedlowych uliczkach i wpłynie na obniżenie poziomu bezpieczeństwa – skomentował parlamentarzysta.

W interwencji skierowanej do Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki, pani Elżbiety Urbanek, przekazanej również do wiadomości do Biura ds. Partycypacji Społecznej oraz do Prezydenta Wrocławia, poseł pyta m.in. o termin gruntownej przebudowy ulicy, który byłby zgodny z oczekiwaniami mieszkańców, a także o plan rozwiązania problemów, które mogą pojawić się w związku z postawieniem słupków.