Funkcjonowanie Policji i bezpieczeństwo mieszkańców Wrocławia wymaga poprawy

– Przykład pijanego Komendanta Miejskiego Policji to kolejny raz, gdy we Wrocławiu rażąco naruszana jest służbowa dyscyplina i zasady, których funkcjonariusz powinien przestrzegać. Kiedy Minister Błaszczak zajmie się swoją pracą, działalnością służb i bezpieczeństwem wrocławianek i wrocławian? – powiedział poseł Michał Jaros, odnosząc się do zdarzeń, które miały miejsce na przestrzeni ostatnich miesięcy, związanych z funkcjonowaniem Policji we Wrocławiu.

W ostatnim czasie, w mediach pojawiły się doniesienia na temat Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu, podinsp. Zbigniewa Raczaka, którego zachowanie budzi poważne wątpliwości. Jak wynika z relacji, miał on zostać zauważony w nocy z 3 na 4 stycznia 2018 r. przez pracowników Straży Ochrony Kolei na ul. Hubskiej we Wrocławiu. Stan jego okrycia wierzchniego oraz zachowanie, mogło wskazywać na bycie pod wpływem alkoholu. Komendant Raczak objął stanowisko w czerwcu ubiegłego roku i miał on wprowadzić znaczące zmiany w funkcjonowaniu Policji we Wrocławiu, która od pewnego czasu ma poważne problemy. Co jakiś czas mają miejsce zdarzenia, które są przykładem niewłaściwego i sprzecznego z normami zachowania policjantów, które oburza i niepokoi obywateli, a w konsekwencji prowadzi do braku odpowiedniego poziomu ich bezpieczeństwa. Przykłady to np. śmierć Igora Stachowiaka na Komisariacie Policji przy ul. Trzemeskiej, nieudana akcja antyterrorystów w Wiszni Małej czy też skandaliczne zachowanie policjantki i policjanta względem seniorki, zaatakowanej w jednym z wrocławskich marketów.

 W interpelacji do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, pytam pana Błaszczaka, czy istnieje program naprawczy dla wrocławskiej Policji i kiedy zostanie on wdrożony. Należy podjąć działania, aby poprawić funkcjonowanie wrocławskiej Policji i wykluczyć możliwość powtarzania się podobnych zdarzeń w przyszłości. Bezpieczeństwa mieszkanek i mieszkańców Wrocławia powinno być jednymz priorytetów. Taka idea przyświecała mi podczas tworzenia Planu: Bezpieczny Wrocław – podsumował poseł Jaros, wspominając również o programie poprawy bezpieczeństwa, który przygotował we współpracy z ekspertami. Program dostępny jest pod adresem www.bezpiecznywroclaw.pl