Mieszkanki i mieszkańcy chcą bezpiecznego Wrocławia

Program „Bezpieczne przejścia” cieszy się poparciem ponad 85% mieszkańców Wrocławia. To jeden z punktów przygotowanego przez posła Michała Jarosa Planu: Bezpieczny Wrocław. Ma on przyczynić się do wzrostu bezpieczeństwa mieszkańców miasta.

– W temacie bezpieczeństwa nie mamy miejsca na domysły. Wrocławianki i wrocławianie mają prawo czuć się bowiem bezpiecznie w swoim mieście. Dlatego przeprowadziłem badania opinii mieszkańców, które potwierdziły, że zaproponowane w programie rozwiązania są potrzebne – powiedział poseł Michał Jaros, odnosząc się do przeprowadzonych badań opinii publicznej – Wyniki badań jasno pokazują, że kilka tematów jest dla mieszkańców szczególnie ważne.

Na zorganizowanej w siedzibie biura poselskiego konferencji, parlamentarzysta zaprezentował wyniki przeprowadzonych badań, dotyczących propozycji i założeń Planu: Bezpieczny Wrocław. Wyniki nie pozostawiają wątpliwości – zdecydowana większość mieszkańców opowiada się za wdrożeniem rozwiązań prezentowanych w programie.

Program „Bezpieczne przejścia” oraz „Bezpieczna rodzina” cieszą się poparciem odpowiednio ponad 85% i 81% badanych. Wrocławianki i wrocławianie są również wyraźnie zaniepokojeni problemem używek i dopalaczy w mieście, program walki z tym procederem poparło aż 77% pytanych osób.

– Nie jestem zdziwiony wynikami badań. Przygotowując Plan: Bezpieczny Wrocław, opierałem się na wiedzy i doświadczeniu ekspertów z zakresu bezpieczeństwa, którzy wskazywali na największe zagrożenia w tych obszarach. Mieszkanki i mieszkańcy Wrocławia również dostrzegają te problemy na co dzień. Mamy przed sobą wielkie wyzwanie, aby podnieść poziom bezpieczeństwa – powiedział poseł Jaros – Nie mamy miejsca na błędy. Stawką jest bowiem zdrowie i życie mieszkanek i mieszkańców.

Szczegółowe informacje na temat założeń programu są dostępne na stronie www.bezpiecznywroclaw.pl Wszyscy zainteresowani mogą za jej pośrednictwem zgłaszać swoje pomysły do programu lub wskazywać miejsca, które powinny zostać objęte szczególnymi działaniami.