Michał Jaros: Wrocław może być bezpieczniejszy

Ponadpolityczne porozumienie dla bezpieczeństwa wrocławian zaproponował w poniedziałek na konferencji poseł Michał Jaros. Jego zdaniem spokojny sen naszych rodzin jest ważniejszy od sporów politycznych.

– Bezpieczeństwo jest zbyt ważną kwestią dla wrocławianek i wrocławian, by się na ten temat spierać. Dlatego apeluję do uczestników życia publicznego we Wrocławiu, aby Plan: Bezpieczny Wrocław stał się podwaliną wspólnego ponadpolitycznego planu na rzecz poprawy bezpieczeństwa we Wrocławiu – argumentował poseł. – W interesie mieszkańców jest by temat bezpieczeństwa był jednym z kluczowych w najbliższej kampanii wyborczej i aby nie dzielił, ale pokazał, że potrafimy współpracować we Wrocławiu w ważnych tematach – dodał Michał Jaros.

Strefa super bezpieczna dla naszych dzieci, skuteczna i aktywna walka z dopalaczami i ułatwienia dla seniorów to z najważniejsze elementy zaproponowanego przez posła Michała Jarosa programu Bezpieczny Wrocław. Ma on przyczynić się do wzrostu bezpieczeństwa mieszkańców miasta.

Bez poczucia bezpieczeństwa nie można myśleć o kompleksowym rozwoju miasta. Powinien to być jeden z priorytetów dla władz miejskich ­– powiedział Michał Jaros, podczas prezentacji programu ­– Bezpieczny Wrocław to plan poprawy bezpieczeństwa, który łączy w sobie rozwiązania adresowane dla wszystkich mieszkańców miasta, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, rodzin oraz seniorów – dodał poseł.

Program zakłada rozwój bezpieczeństwa we wszystkich rejonach miasta. Przyczynić się ma do tego szereg rozwiązań, które poseł prezentuje na witrynie www.bezpiecznywroclaw.pl, które będzie odpowiedzialne za monitoring miasta ze szczególnym uwzględnieniem parków i skwerów oraz koordynację funkcjonujących w mieście służb.

Wśród pozostałych działań proponowanych przez posła Nowoczesnej znalazły się m.in. zakup kamer dla strażników miejskich i policjantów rejestrujących ich prace i interwencję oraz poprawa bezpieczeństwa pieszych, poprzez m.in. lepsze oznakowanie i oświetlenie przejść.

Ważny punkt stanowią propozycje rozwiązań dla poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, które nastawione są na walkę z przemocą w szkołach, wyeliminowanie z nich obrotu narkotykami i dopalaczami oraz edukację dzieci w zakresie bezpieczeństwa w Internecie.

Pamiętamy także o seniorach. To z myślą o nich chcemy powołać punkty konsultacyjne, w których seniorzy będą mogli skorzystać z bezpłatnej pomocy i porad, m.in. prawnika, psychologa czy strażnika miejskiego ­– podkreślał Michał Jaros.

Szczegółowe informacje na temat założeń programu są dostępne na stronie www.bezpiecznywroclaw.pl. Wszyscy zainteresowani mogą za jej pośrednictwem zgłaszać swoje pomysły do programu lub wskazywać miejsca, które powinny zostać objęte szczególnymi działaniami.