Michał Jaros publikuje program „Zielone Światło dla Wrocławia”

Budowa siedmiu nowych linii tramwajowych, dokończenie śródmiejskiej obwodnicy Wrocławia czy bezpłatna komunikacja miejska w centrum miasta to tylko niektóre elementy zaprezentowanego dziś przez posła Michała Jarosa programu „Zielone Światło dla Wrocławia”.

Zaproponowany przez posła Nowoczesnej plan został wypracowany w drodze konsultacji społecznych. Przez ponad dwa miesiące udział w nich wzięli mieszkańcy dwudziestu siedmiu wrocławskich osiedli, którzy zgłosili kilkaset pomysłów i uwag. Przy wypracowaniu konkretnych rozwiązań dla poprawy jakości komunikacji udział brali eksperci z zakresu m.in. transportu, urbanistyki i logistyki miejskiej.

– Sam program to dopiero początek moich działań na rzecz walki z ogromnym problemem jaki stanowią w naszym mieście korki. Chcę żeby Wrocław z jednego z najbardziej zakorkowanych miast w Europie stał się liderem we wdrażaniu skutecznych rozwiązań komunikacyjnych oraz systemu zintegrowanej komunikacji publiczne. – powiedział Michał Jaros podczas prezentacji programu „Zielone Światło dla Wrocławia” – Cieszę się, że mieszkańcy aktywnie włączyli się w pracę nad tym programem. Czas żeby ich głos został zauważony.

Program jest zorientowany na kompleksowy rozwój komunikacji we Wrocławiu. Zawiera rozwiązania adresowane dla pieszych, rowerzystów, kierowców oraz osób korzystających z komunikacji publicznej.

Najważniejszym punktem dotyczącym transportu zbiorowego jest propozycja budowy siedmiu nowych tras tramwajowych na Psie Pole, Nowy Dwór, Muchobór, Jagodno, Ołtaszyn, Swojczyce oraz Maślice. Pozostałe pomysły to m.in. utworzenie strefy bezpłatnego transportu w ścisłym centrum, wprowadzenie biletu 15-minutowego oraz nowego systemu ulg na kartę miejską.

Oprócz nowych tras mieszkańców do korzystania z komunikacji zbiorowej ma przekonać rozwój sieci parkingów Park & Ride oraz wymiana 50% taboru w ciągu najbliższych ośmiu lat.

Dla rozwiązania problemu korków i usprawnienia komunikacji samochodowej Michał Jaros proponuje dokończenie śródmiejskiej obwodnicy Wrocławia oraz rozwiązanie problemu tzw. wąskich gardeł, czyli miejsc, w których kierowcy codziennie są zmuszeni do stania w ogromnych korkach. Są to np. ul. Zwycięska i al. Karkonoska, czy też skrzyżowanie ul. Grabiszyńskiej i ul. Klecińskiej gdzie poseł proponuje budowę estakad, które pozwolą rozładować ruch, a jednocześnie ich realizacja mieści się w możliwościach budżetowych miasta.

Program „Zielone Światło dla Wrocławia” swoim działaniem ma obejmować nie tylko miasto Wrocław, ale również obszar całej aglomeracji wrocławskiej. Poseł od lat zabiega o powołanie Wrocławskiego Związku Metropolitalnego, który pozwoli na pozyskanie dodatkowych środków na rozwój transportu w jego obrębie. Do takich rozwiązań można zaliczyć Kolej Aglomeracyjną, która w połączeniu z systemem parkingów Park & Ride wydatnie przyczyni się do rozwiązania problemu korków w mieście oraz na drogach wylotowych.

Jak podkreśla poseł prezentacja programu „Zielone Światło dla Wrocławia” to początek prac na rzecz poprawy komunikacji i ograniczenia problemu korków. Na stronie www.wroclawbezkorkow.pl mieszkańcy nadal mogą wysyłać swoje uwagi i propozycje, które zostaną uwzględnione w dalszych pracach nad rozwiązaniami komunikacyjnymi we Wrocławiu.