Jaros interweniuje u Marszałka Przybylskiego ws. obwodnicy

Wschodnia Obwodnica Wrocławia jest inwestycją wyczekiwaną i bardzo potrzebną, zarówno mieszkańcom Wrocławia, jak i całej aglomeracji. Wraz z Autostradową Obwodnicą Wrocławia ma ona tworzyć swego rodzaju drogowy pierścień, okalający stolicę Dolnego Śląska. Umożliwiłoby to poruszanie się ruchu tranzytowego i podmiejskiego z pominięciem centrum miasta, co z pewnością przyczyni się do zmniejszenia problemu korków – w ten sposób poseł Michał Jaros skomentował zapytanie do Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego, w którym pyta o postęp prac nad Wschodnią Obwodnicą Wrocławia.

Parlamentarzysta zwrócił uwagę na fakt, że budowa Wschodniej Obwodnicy Wrocławia została podzielona na cztery odcinki, z czego dwa nie są jeszcze gotowe. Poseł pyta Marszałka Przybylskiego m.in. o to na jakim etapie znajdują się prace związane z powstaniem północnego i południowego odcinka Wschodniej Obwodnicy Wrocławia oraz jak wygląda harmonogram prac związanych z tą inwestycją.

W październiku wystosowałem również interpelację do Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka ws. przebudowy węzła bielańskiego. Węzeł ten został ukończony w latach 50. ubiegłego wieku, należy więc dostosować go do dzisiejszych realiów i do dzisiejszego natężenia ruchu – stwierdził parlamentarzysta.

Poseł pyta ministra m.in. o to kiedy zostanie przebudowany węzeł bielański oraz jakiego rzędu kwoty zostaną poniesione przy jego powstawaniu.
Skan WOW