Wrocław potrzebuje 20 000 nowych miejsc parkingowych i spójnego systemu Park&Ride

System Park&Ride ma służyć przede wszystkim zmniejszeniu ruchu samochodów w mieście i zmniejszeniu korków. Polega on na tym, że zostawiamy samochód, przesiadamy się na inny środek transportu, niekoniecznie do środków transportu miejskiego, takich jak pociąg, tramwaj czy autobus, ale można także przesiąść się na rower – powiedział poseł Michał Jaros w czasie konferencji prasowej, tematem której była rozbudowa systemu „Parkuj i jedź” we Wrocławiu.

System Parkuj i Jedź, aby działał sprawnie, wymaga spójnego systemu informatycznego, efektywnego transportu publicznego obsługującego osoby pozostawiające swoje samochody na odpowiednio zlokalizowanych i przygotowanych parkingach, a także współpracy na poziomie miasta i aglomeracji.

Mamy w tej chwili niecałe 1200 miejsc, z których możemy korzystać w ramach systemu Park&Ride, w najbliższej przyszłości planowanych jest kolejnych 740 miejsc, to jest mimo wszystko za mało. Docelowo, w ramach Zielonego Światła dla Wrocławia, chcemy, aby powstało 20 000 nowych miejsc parkingowych – stwierdził poseł Michał Jaros.

Podczas konferencji parlamentarzysta przedstawił proponowane nowe lokalizacje parkingów w ramach systemu Park&Ride. Nowe parkingi mogą powstać m.in. z wykorzystaniem parkingu Stadionu Miejskiego na ok. 5000 samochodów, ale również przy Moście Trzebnickim czy na ul. Kosmonautów.

Poseł przedstawił również propozycję jednolitego systemu informacyjnego. Tablice, na których znajdować się będą informacje dotyczące ilości wolnych miejsc parkingowych oraz odjazdów pojazdów komunikacji publicznej, znajdować się będą w pobliżu dróg wlotowych do Wrocławia, przy parkingach, a także w centrach gmin i przy parkingu na gminnych dworcach. Przy parkingach Park&Ride będą budowane również stacje Wrocławskiego Roweru Miejskiego.

Wśród kryteriów wyboru miejsc na budowę nowych miejsc na parkingi pojawia się m.in. częstotliwość odjazdów MPK i możliwości przemieszczenia się w różnych kierunkach, liczba mieszkańców na okolicznych osiedlach czy też stacje PKP i pętle MPK w otoczeniu.

Dzisiejszą konferencją rozpoczynamy konsultacje, których celem ma być znalezienie nowych  miejsc, w których mogą powstać parkingi Park&Ride. Zachęcam tym samym mieszkańców, by zgłaszali się do nas ze swoimi propozycjami przyszłych lokalizacji – zachęcił poseł Michał Jaros.