Oświadczenie dot. pomyłki w głosowaniu

    – Podczas głosowania w dniu 22 czerwca 2017 r. pomyliłem się i przyznaję się do tego otwarcie. Na poparcie moich słów zwracam uwagę, że podczas zeszłorocznego głosowania nad projektem ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej głosowałem nad przyjęciem go w całości – tak poseł Michał Jaros skomentował swoje oświadczenie dotyczące pomyłki w głosowaniu. Podczas omawianego głosowania wstrzymał się od głosu, zaś jego wolą było zagłosowanie za przyjęciem projektu w całości.

  Poniżej znajduje się treść oświadczenia wystosowanego do Marszałka Sejmu oraz link do wyników sejmowego głosowania z kwietnia 2016 r., kiedy to poseł Jaros zagłosował za przyjęciem w całości projektu ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&nrkadencji=8&nrposiedzenia=15&nrglosowania=136

230617_oswiadczenie-page-zmiana