Nowoczesna staje w obronie przedsiębiorców

W ostatnim czasie zgłaszają się do mnie przedsiębiorcy, którzy zwracają uwagę na wzmożone kontrole wykonywane przez różne instytucje państwowe wobec podmiotów gospodarczych. Zarówno ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jak i Urzędów Skarbowych. Pojawia się pytanie – czemu tak częste kontrole mają służyć? – pyta poseł Michał Jaros.

Przedsiębiorcy zauważają, że wcześniej nie byli przedmiotem tak częstych i wnikliwych kontroli, które potrafią utrudnić im normalne funkcjonowanie i pracę.

Wystosowałem w tej sprawie dwie interpelacje, do pana Premiera Morawieckiego oraz do pani Minister  Rafalskiej, odpowiedzialnej za resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Chcę dowiedzieć się, jaka była ilość kontroli dokonywanych przez nadzorowane przez nich instytucje w 2015 r. oraz w 2016 r., a także z czego wynika ich wzmożenie. Nowoczesna zawsze opowiada się po stronie przedsiębiorców, dlatego zależy nam na wyjaśnieniu działań ekipy rządzącej – zakończył poseł Michał Jaros.

Morawiecki poprSkan interpelacji Rafalska - ZUS - popr