Nieudolność ministra Macierewicza ws. Black Hawków

W marcu pytałem Ministra Macierewicza o to, czy Black Hawki, które obiecał na koniec 2016 r. rzeczywiście trafiły do wojsk specjalnych. W odpowiedzi usłyszałem, że polska armia nie posiada tego typu helikopterów. Minęło kilka miesięcy, a w tej sprawie nadal nic się nie zmieniło – powiedział poseł Michał Jaros.

Parlamentarzysta wystosował więc ponownie interpelację do Ministra Obrony Narodowej. Pyta w niej o to, na jakim etapie znajdują się prace, mające na celu pozyskanie przez Polskie Siły Zbrojne sugerowanych śmigłowców Black Hawk. Sugerowanych, ponieważ to minister Macierewicz zdecydował, że polska armia musi nabyć amerykańskie helikoptery. Poseł chce się również dowiedzieć jaki jest obecnie stan techniczny użytkowanych przez armię śmigłowców, ile wynoszą roczne koszty ich eksploatacji, a także czy przez przeciągającą się procedurę przetargową nie jest narażone zdrowie i życie żołnierzy i wszystkich osób użytkujących przestarzały i zużyty sprzęt.

Polska armia potrzebuje modernizacji oraz zakupu nowoczesnego sprzętu, który będzie dostosowany do wymogów współczesnego pola walki. Jedynie dzięki takim działaniom będziemy w stanie zapewnić bezpieczeństwo naszemu państwu, a także naszym żołnierzom – stwierdził poseł Michał Jaros.

skan interpelacja MON