Program Aktywna Rodzina to sprawiedliwe wsparcie dla wszystkich polskich rodzin

   W dniu dzisiejszym we Wrocławiu odbyły się konferencja prasowa dotycząca programu Aktywna Rodzina, ogłoszonego przez Nowoczesną w czasie majowej Konwencji Programowej w Warszawie. Program ma zastąpić wprowadzony przez PiS, niesprawiedliwy i przynoszący ogromne koszty program 500 +. Poseł Michał Jaros oraz przedstawiciele klubu Nowoczesnej we wrocławskiej Radzie Miejskiej – przewodniczący Piotr Uhle oraz radni Magdalena Razik-Trziszka, Dorota Galant, Agnieszka Kędzierska oraz Paweł Rańda. Wspólnie przedstawili założenia programu, zmiany, które wprowadzi oraz korzyści z niego płynące.

   Najważniejszym założeniem programu jest ulga podatkowa w wysokości 3 tysięcy złotych, którą otrzyma na każde dziecko osoba pracująca. Rodzina z dwójką dzieci dostanie łączną ulgę w wysokości 6 tysięcy złotych, a rodzina z trójką dzieci – 9 tysięcy złotych. Jeśli rodzic nie płaci tak dużych podatków, wówczas otrzyma zwrot pieniędzy. Z programu Aktywna Rodzina korzystać będą mogły osoby, które osiągają dochody na poziomie pierwszego progu podatkowego. Udzielenie ulgi podatkowej rodzinom wielodzietnym, ale rodzinom zamożnym jest niesprawiedliwe, a właśnie tę wadę posiada obecnie obowiązujący program 500 Plus. Co ważne, w programie Aktywna Rodzina istnieje zasada złotówki za złotówkę. Oznacza ona, że osoba zarabiająca kilka złotych więcej niż wynosi kwota założona w programie, otrzyma również ulgę, pomniejszoną jednak o kwotę, o którą przekroczono poziom pierwszego progu podatkowego.

   – Program nie umniejsza znaczenia pierwszego dziecka, jest pod tym względem dużo bardziej sprawiedliwy od programu 500 Plus. Również matki samotnie wychowujące dziecko nie otrzymują obecnie od państwa wsparcia, jak najszybciej musimy to zmienić – powiedział poseł Michał Jaros.

   Program Aktywna Rodzina ma sprawić, że pomoc otrzymają te dzieci, które najbardziej jej potrzebują. Koszt jego wprowadzenia szacowany jest na 18 mld złotych rocznie. Porównując te dane z obecnie istniejącym programem 500 Plus, który kosztuje podatników rocznie aż 25 mld złotych, program przedstawiony przez Nowoczesną przyczyni się do ogromnych oszczędności finansowych, rzędu 7 mld złotych. Dodatkowy 1 mld zł zostanie zaoszczędzony dzięki zmianie sposobu rozliczania. Zamiast składania wniosków, tak jak ma to miejsce dzisiaj, nowy system zostanie włączony w rozliczenie podatkowe. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze będą mogły zostać przeznaczone na inne formy wsparcia rodzin i dzietności w Polsce.