Czy we Wrocławiu jest bezpiecznie?

Bezpieczeństwo jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka. To właśnie poczucie bezpieczeństwa ma bardzo duży wpływ na nasze życie i codzienne aktywności. Dlatego warto przyjrzeć się temu, jak wygląda jego poziom we Wrocławiu oraz jakie odczucia i doświadczenia w tym obszarze mają mieszkańcy. To wszystko ma pomóc odpowiedzieć na bardzo ważne z perspektywy mieszkańców pytanie – czy we Wrocławiu jest bezpiecznie?

Według Rocznika Statystycznego Wrocławia 2016, w 2015 r. na terenie miasta popełniono 25 207 przestępstw, z czego ponad 20 tys. miało charakter kryminalny. Największą część stanowią przestępstwa przeciwko mieniu, było ich prawie 19 tysięcy. Wykrywalność przestępstw w 2015 r. wyniosła 43,9%. Najwyższa wykrywalność dotyczy przestępstw drogowych – 97,5%, przestępstw przeciwko rodzinie i opiece – 97,3% oraz zabójstw – 90%. Sprawcę najrzadziej udaje się ustalić w przypadku kradzieży z włamaniem – 19,6% oraz kradzieży rzeczy – 21,3%.

12

 

Warto przyjrzeć się również statystykom Straży Miejskiej we Wrocławiu. W 2015 r. aż 39 966 interwencji podjętych zostało wobec sprawców wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, z czego mandatem skończyło się 31 870 interwencji. Tego rodzaju interwencji było najwięcej, drugie miejsce stanowią interwencje podjęte wobec sprawców wykroczeń przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, było ich 2921, w tym 2769 zakończyło się otrzymaniem mandatu.

We Wrocławiu na 100 mieszkańców przypada średnio 3,9 przestępstwa. Współczynnik ten jest wysoki porównując inne polskie miasta, chociażby Warszawę – tam wynosi on 2,8 przestępstwa, czy Łódź, gdzie na 100 osób przypada 2,6 przestępstwa. Porównując te dane ze statystykami ogólnopolskimi również dochodzimy do wniosku, że w stolicy Dolnego Śląska przestępstwa są częściej popełniane niż w skali całego kraju, gdzie na 100 mieszkańców przypada 2,1 przestępstwa. To jednak statystyki, których miarodajność może być bezsprzecznej oceny, gdyż zależą np. od powierzchni miasta i liczby mieszkańców danego ośrodka. Kluczowym jest odpowiedź na pytanie jakie odczucia i doświadczenia posiadają mieszkańcy.

13

 

Wskazują oni, że poziom bezpieczeństwa we Wrocławiu jest średni. Podkreślają, że w przeszłości czuli się bardziej bezpiecznie i wskazują wiele miejsc, gdzie obecność policji czy straży miejskiej nie jest wystarczająca. Takimi miejscami są np. ulica Jedności Narodowej czy ulica Oleśnicka, gdzie często dochodzi do kradzieży telefonów komórkowych oraz włamań do samochodów, a także ul. Ruska – przejście podziemne pod pl. Jana Pawła II, gdzie nierzadko dochodzi do awantur i pobić, a przechodzenie po zmroku jest szczerze odradzane przez mieszkańców. Wśród miejsc niebezpiecznych wskazywany jest również  tzw. Wrocławski Trójkąt, czyli obszar wyznaczany przez ulice Kościuszki, Traugutta oraz Pułaskiego. Według danych policji, w 2016 r. zanotowano tam 25 kradzieży. Mieszkańcy i policja zgodnie zapewniają, że obecnie jest tam dużo bezpieczniej niż jeszcze kilka lat temu, choć przebywanie w tej okolicy wśród wielu osób nadal budzi strach. Podczas jednego ze spotkań z mieszkańcami usłyszałem również, że bardzo niebezpiecznie jest w okolicach Pasażu Niepolda. Połączenie alkoholu i dużej liczby młodych osób powoduje, że mają tam miejsce liczne incydenty, które z punktu widzenia bezpieczeństwa są oceniane jednoznacznie negatywnie.

Zarówno mieszkańcy jak i statystyki wskazują, że jest jeszcze wiele do zrobienia, aby poczuć się we Wrocławiu w pełni bezpiecznie. Bardzo ważnym aspektem, którym powinniśmy się kierować w obszarze bezpieczeństwa jest dobra współpraca Urzędu Miejskiego z Policją. Konieczne jest zwiększenie patroli policji oraz straży miejskiej w miejscach wytypowanych zarówno przez służby, jak i Urząd i neutralizowanie tych, w których często dochodzi do przestępstw. Sprawne wykorzystywanie miejskiego monitoringu, którym miasto dysponuje od lat i który powinien być stale rozwijany i modernizowany. Popełniający przestępstwa nie mogą czuć się bezkarnie. Groźba szybkiej i skutecznej identyfikacji to klucz do zapewnienia wzrostu bezpieczeństwa. Ważne jest również zwiększanie świadomości społecznej, tak by ludzie reagowali w sytuacji, gdy widzą jakieś niebezpieczeństwo, a nie przechodzili obok niego obojętnie. To również zadanie, gdzie współpraca odpowiednich służb oraz miejskich urzędników jest bardzo potrzebna. Kampanie społeczne, programy warsztatów i szkoleń. Dialog w sprawach bezpieczeństwa publicznego to istotne zagadnienie w kwestii funkcjonowania nowoczesnego miasta. W perspektywie długofalowej tylko skoordynowane i przemyślane działania mogą przynieść oczekiwane efekty. Jest to jednak obszar dla polityki miejskiej niezwykle istotny. Wszyscy mamy prawo czuć się bezpiecznie. Wrocławianie muszą czuć się w swoim mieście pewnie, bo tylko takie miasto zagwarantuje dobre warunki do życia.