Polacy aktywni i zdrowi? Czas zacząć ogólnopolską debatę

Wizja? Zdrowe i aktywne społeczeństwo. Główny cel? Promowanie aktywności fizycznej jako recepty na zdrowie na każdym etapie życia. Od lat regularnie biegam i wiem, że sport pozytywnie wpływa na moją kondycję – fizyczną, ale i psychiczną. Za kilka tygodni do konsultacji społecznych przekazany zostanie Program Rozwoju Sportu do roku 2020, ale zanim – gorąco zapraszam do debaty o tym, jak powinna wyglądać ta strategia.

Kierunki myślenia o sporcie zmieniły się w ciągu ostatnich lat, ale aktywne i naprawdę zdrowe społeczeństwo to wizja wciąż odległa. Uważam, że warto zacząć myśleć o aktywności fizycznej jako formie profilaktyki, która pomaga utrzymać zdrowie na każdym etapie życia. Co wydaje mi się równie ważne, to uspójnienie sportowego przekazu. Połączenie edukacji o zdrowym żywieniu, aktywnym stylu życia i ekologii to dziś priorytetowe rozwiązanie.

W naszych dzieciach powinniśmy wyrabiać nawyk regularnego ćwiczenia. Działalność „Fundacji Młoda Gwardia”, której przewodniczę od samego początku jej istnienia, doskonale tę ideę wdraża. W tej akademii siatkówki dzieci zaczynają trenować odpowiednio wcześnie, a wspierane przez kadrę specjalistów, uczą się, jak żyć zdrowo i aktywnie również poza boiskiem.

Aktywność fizyczna może się stać atrakcyjną alternatywą dla gier komputerowych i innych rozrywek,  a także świetnym sposobem na integrację z rówieśnikami. Coraz częściej młodzież nie uczestniczy regularnie w zajęciach wychowania fizycznego i w rezultacie tego wysiłku podejmuje za mało. Dlatego trzeba podjąć próby urozmaicenia zajęć szkolnych, a do tego rozszerzyć ofertę pozalekcyjnych zajęć sportowych. Ważnym kierunkiem może być także promowanie aktywnej podróży do szkoły w okresie letnim.

Ludzie dorośli deklarują najczęściej, że na wysiłek fizyczny brakuje im czasu. Też nie narzekam na jego nadmiar, ale lata temu postanowiłem sobie, że na sport zawsze znajdę czas. Coraz częściej biegam więc skoro świt. Innym lekiem na brak czasu na aktywność fizyczną może być promowanie go jako formy spędzania czasu dla całej rodziny. Ciekawym rozwiązaniem ostatnich lat jest również tworzenie osiedlowych siłowni terenowych. Myślę, że potrzeba ich dziś znacznie więcej. Warto byłoby też zastanowić się nad wypracowaniem sposobów mobilizowania do aktywnego transportu do pracy przez pracodawców.

Powinniśmy skupić się na uświadamianiu społeczeństwa, że uprawianie sportu to szansa na dłuższą sprawność fizyczną, a więc – samodzielność. Aktywność osób starszych wiąże się ze zmniejszeniem kosztów opieki zdrowotnej i socjalnej. Warto wspierać tworzenie sportowej oferty dedykowanej  osobom starszym.

Stoimy przed dużym wyzwaniem. Dziś możemy wpłynąć na to, jak aktywność fizyczna Polaków będzie wyglądała za lat 20, 30. Dlatego właśnie gotowy jestem na podjęcie debaty z udziałem wszystkich w temat sportu zaangażowanych. Apeluję – wspólnie zastanówmy się, jak powinna wyglądać strategia rozwoju polskiego sportu!