Końcówka naboru wniosków do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego

Chcesz zmieniać Wrocław? Zacznij działać i zgłoś swój pomysł do WBO! Na projekty, które mają szanse na realizację w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2015, Urząd Miasta czeka do północy 9 marca. Śpiesz się, bo jest o co walczyć!

 Podobnie jak w zeszłorocznej edycji do wydania jest 20 mln złotych. Co konkretnie można zgłosić? Wystarczy zainspirować się zwycięzcami z 2014 roku – chodniki, siłownie na powietrzu, ścieżki rowerowe, place zabaw, rewitalizacja terenów zielonych, a nawet psi park. Słowem wszystko, co Twoim zdaniem ułatwi życie mieszkańcom Wrocławia.

Głosowanie na najlepsze projekty zaplanowano w tym roku później, bo na przełom września i października, tak by zgłaszający mieli więcej czasu na promowanie swoich pomysłów. W 2014 roku wygrało 89 spośród prawie 500 zgłoszeń. W tym roku szanse na zwycięstwo są jeszcze większe, bo jak dotąd wpłynęło ok. 200 projektów.

Pomysły do WBO 2015 można rejestrować na trzy sposoby – na stronie wrocław.pl , pocztą na adres Biura Rady Miejskiej i osobiście w Centrum Obsługi Mieszkańca.